Videos
There are no videos available here.
N/A

untitled

No description
00:03:06

"Unsung Hero" [ภาพยนตร์โฆษณา ปี พ.ศ.2557 ] [Official TVC 2014: Thai Life Insurance]

เคยสงสัยไหม? ชีวิตคนเราต้องการอะไรกันแน่ ทำไมบางคนมีเงินมากมาย...ก็ยังไม่มีความสุข คลิปนี้ ไม่ใช่คำตอบ...
เคยสงสัยไหม? ชีวิตคนเราต้องการอะไรกันแน่ ทำไมบางคนมีเงินมากมาย...ก็ยังไม่มีความสุข คลิปนี้ ไม่ใช่คำตอบ แต่มันอาจเป็นจุดเริ่มต้นให้คุณทำบางสิ่ง... เพื่อค้นหาค...
More
N/A

untitled

No description
00:01:42

Killah Priest- The Elders Gave Us Aura (OFFICIAL VIDEO) (2014)

Killah Priest- The Elders Gave Us Aura (Produced by Agallah The Don) OFFICIAL MUSIC VIDEO

Directed by: Concrete...
Killah Priest- The Elders Gave Us Aura (Produced by Agallah The Don) OFFICIAL MUSIC VIDEO

Directed by: Concrete Films

Buy the P.W.O.W.R. album here- https://itunes.apple.com/album/psychic-world-walter-reed/id600580834 or on Amazon- http://www.amazon.com/gp/product/B00BMR4WXQ
More
00:00:13

3 tiny trash talkers

No description
00:04:25

4MIN News December 17, 2013: EO Fleet, WM Function, Spaceweather

Website: http://www.suspicious0bservers.org
Become a Member: http://www.suspicious0bservers.org/register

Donate...
Website: http://www.suspicious0bservers.org
Become a Member: http://www.suspicious0bservers.org/register

Donate memberships for others: http://tiny.cc/f195ww

0bserver Shop: http://www.cafepress.com/s0s

Original music by NEMES1S
http://www.suspicious0bservers.org/shop/ [Get NEMES1S Music!]

TODAY's FEATURED LINKS:
ME Snow: http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=82611&eocn=home&eoci=iotd_title
Closest Binary has Exoplanet: http://arxiv.org/abs/1312.1303
Earth-Orbiting Fleet: http://svs.gsfc.nasa.gov/vis/a000000/a004100/a004127/index.html
Etna shuts Airport: http://www.ctvnews.ca/sci-tech/ash-cloud-from-mount-etna-s-latest-eruption-shuts-airport-in-sicily-1.1595294

FREE S0 FORUMS: http://community.suspicious0bservers.org/register/

REPEAT LINKS:

WORLD WEATHER:
NDBC Buoys: http://www.ndbc.noaa.gov/
Tropical Storms: http://www.wunderground.com/tropical/
HurricaneZone Satellite Images: http://www.hurricanezone.net/westpacific/animations.html
Weather Channel: http://www.weather.com/
NOAA Environmental Visualization Laboratory: http://www.nnvl.noaa.gov/Default.php
Pressure Maps: http://www.woweather.com/cgi-bin/expertcharts?LANG=us&MENU=0000000000&CONT=glob&MODELL=gfs&MODELLTYP=1&BASE=-&VAR=pslv&HH=0&ARCHIV=0&PANEL=0&ZOOM=0&PERIOD=
Satellite Maps: http://www.woweather.com/cgi-app/satellite?LANG=us&CONT=namk
Forecast Maps: http://www.woweather.com/weather/maps/forecastmaps?LANG=us&CONT=usus
EL DORADO WORLD WEATHER MAP: http://www.eldoradocountyweather.com/satellite/ssec/world/world-composite-ir-sat.html
TORCON: http://www.weather.com/news/tornado-torcon-index [Tornado Forecast for the day]
HURRICANE TRACKER: http://www.weather.com/weather/hurricanecentral/tracker

US WEATHER:
Precipitation Totals: http://www.cocorahs.org/ViewData/ListIntensePrecipReports.aspx
GOES Satellites: http://rsd.gsfc.nasa.gov/goes/
THE WINDMAP: http://hint.fm/wind/
Severe Weather Threats: http://www.weather.com/news/weather-severe/severe-weather-tracker
Canada Weather Office Satellite Composites: http://www.weatheroffice.gc.ca/satellite/index_e.html
Temperature Delta: http://www.intellicast.com/National/Temperature/Delta.aspx
Records/Extremes: http://www.ncdc.noaa.gov/extremes/records/

SPACEWEATHER:
Spaceweather: http://spaceweather.com
SOHO Solar Wind: http://umtof.umd.edu/pm/
HAARP Data Meters: http://www.haarp.alaska.edu/haarp/data.html
Planetary Orbital Diagram - Ceres1 JPL: http://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=ceres;orb=1;cov=0;log=0;cad=0#orb
SDO: http://sdo.gsfc.nasa.gov/data/
Helioviewer: http://www.helioviewer.org/
SOHO: http://sohodata.nascom.nasa.gov/cgi-bin/soho_movie_theater
Stereo: http://stereo.gsfc.nasa.gov/cgi-bin/images
SOLARIMG: http://solarimg.org/artis/
iSWA: http://iswa.gsfc.nasa.gov/iswa/iSWA.html
NASA ENLIL SPIRAL: http://iswa.gsfc.nasa.gov:8080/IswaSystemWebApp/iSWACygnetStreamer?timestamp=2038-01-23+00%3A44%3A00&window=-1&cygnetId=261
NOAA ENLIL SPIRAL: http://www.swpc.noaa.gov/wsa-enlil/
GOES Xray: http://www.swpc.noaa.gov/sxi/goes15/index.html
Gamma Ray Bursts: http://grb.sonoma.edu/
BARTOL Cosmic Rays: http://neutronm.bartol.udel.edu//spaceweather/welcome.html
ISWA: http://iswa.ccmc.gsfc.nasa.gov:8080/IswaSystemWebApp/
NOAA Sunspot Classifications: http://www.swpc.noaa.gov/ftpdir/latest/SRS.txt
GONG: http://gong2.nso.edu/dailyimages/
GONG Magnetic Maps: http://gong.nso.edu/data/magmap/ondemand.html


MISC Links:
JAPAN Radiation Map: http://jciv.iidj.net/map/
RADIATION Network: http://radiationnetwork.com/
LISS: http://earthquake.usgs.gov/monitoring/operations/heliplots_gsn.php
QUAKES LIST FULL: http://www.emsc-csem.org/Earthquake/seismologist.php
RSOE: http://hisz.rsoe.hu/alertmap/index2.php [That cool alert map I use]
Moon: http://www.fourmilab.ch/earthview/pacalc.html
More
01:14:22

Ambient Mix - Astral Travel Beyond Deep Space by NAKPsy

Ambient and Space Ambient music mix.

Tracklist:
01. Steve Roach - Dream Body (0:00)
02. Andrew Forrest - Liquid...
Ambient and Space Ambient music mix.

Tracklist:
01. Steve Roach - Dream Body (0:00)
02. Andrew Forrest - Liquid Light (11:00)
03. David Helpling & Jon Jenkins - Beyond Words (28:25)
04. David Helpling & Jon Jenkins - No More Than Ever (31:25)
05. _Algol_ - Last Minutes of Dying Star (40:52)
06. Andrew Forrest - Alchemy of the Heart (49:10)
07. Rudy Adrian - Three Views Of A Japanese Garden, Part 2 (Live) (01:04:30)

Art by Charles Frizzell.
URL: http://www.frizzellstudios.com/gallery/image.php?image=150&viewtype=images

Download mix:
https://mega.co.nz/#!cp4AWTKa!aV3jPlP4EhkAopcmlxKsEXlSH51uySC9aLSE2oKJqAE (320 kbps,170.4 MB)
More
00:04:11

ORAX - Contact

New Retro Wave + ORAX Contact ORAX is back and stronger than ever. Back with anther ground-breaking album and...
New Retro Wave + ORAX Contact ORAX is back and stronger than ever. Back with anther ground-breaking album and delving further into the dark and industrial so...
More
00:03:57

A Message To Humanity!

My Blog - http://humanityawakens.wordpress.com Seeing Past The Meme: http://www.youtube.com/watch?v=zqga53JuMpM In...
My Blog - http://humanityawakens.wordpress.com Seeing Past The Meme: http://www.youtube.com/watch?v=zqga53JuMpM In Italian - http://www.youtube.com/watch?v=7...
More
00:15:01

Beethoven - Moonlight Sonata (FULL)

Beethoven - Moonlight Sonata (FULL) - Piano Sonata No. 14

Fan page:
http://www.facebook.com/9Beethoven

The Piano...
Beethoven - Moonlight Sonata (FULL) - Piano Sonata No. 14

Fan page:
http://www.facebook.com/9Beethoven

The Piano Sonata No. 14 in C♯ minor "Quasi una fantasia", op. 27, No. 2, by Ludwig van Beethoven

The sonata has three movements:

1 mvt: Adagio sostenuto.
2 mvt: Allegretto (click to go at 6:00 min).
3 mvt: Presto agitato (click to go at 8:05 min).

Adagio sostenuto

The first movement, in C♯ minor, is written in an approximate truncated sonata form. The movement opens with an octave in the left hand and a triplet figuration in the right. A melody that Hector Berlioz called a "lamentation", mostly by the right hand, is played against an accompanying ostinato triplet rhythm, simultaneously played by the right hand. The movement is played pianissimo or "very quietly", and the loudest it gets is mezzo forte or "moderately loud".

The adagio sostenuto has made a powerful impression on many listeners; for instance, Berlioz said of it that it "is one of those poems that human language does not know how to qualify. The work was very popular in Beethoven's day, to the point of exasperating the composer himself, who remarked to Carl Czerny, "Surely I've written better things.


Allegretto

The second movement is a relatively conventional scherzo and trio, a moment of relative calm written in D-flat major, the enharmonic equivalent of C♯ major, the more easily-notated parallel major of C♯ minor. Franz Liszt described the second movement as "a flower between two chasms."[citation needed] The slight majority of the movement is in piano, but a handful of sforzandos and forte-pianos helps to maintain the movement's cheerful disposition.


Presto agitato

The stormy final movement (C♯ minor), in sonata form, is the weightiest of the three, reflecting an experiment of Beethoven's (also carried out in the companion sonata, Opus 27, No. 1 and later on in Opus 101) placement of the most important movement of the sonata last. The writing has many fast arpeggios and strongly accented notes, and an effective performance demands lively and skillful playing.

It is thought that the C-sharp minor sonata, particularly the third movement, was the inspiration for Frédéric Chopin's Fantaisie-Impromptu, which manifests the key relationships of the sonata's three movements.

Of the final movement, Charles Rosen has written "it is the most unbridled in its representation of emotion. Even today, two hundred years later, its ferocity is astonishing.

Beethoven's heavy use of sforzando notes, together with just a few strategically located fortissimo passages, creates the sense of a very powerful sound in spite of the predominance of piano markings throughout. Within this turbulent sonata-allegro, there are two main themes, with a variety of variation techniques utilized.
Beethoven's pedal mark
See also: Piano history and musical performance, Mute (music), and Piano pedals#Beethoven and pedals

At the opening of the work, Beethoven included a written direction that the sustain pedal should be depressed for the entire duration of the first movement. The Italian reads: "Si deve suonare tutto questo pezzo delicatissimamente e senza sordino". ("One must play this whole piece [meaning "movement"] very delicately and without dampers.") The modern piano has a much longer sustain time than the instruments of Beethoven's day, leaving for a rather blurry and dissonant tone.

One option for dealing with this problem is to perform the work on a restored or replicated piano of the kind Beethoven knew. Proponents of historically informed performance using such pianos have found it feasible to perform the work respecting Beethoven's original direction.

For performance on the modern piano, most performers today try to achieve an effect similar to what Beethoven asked for by using pedal changes only where necessary to avoid excessive dissonance. For instance, the Ricordi edition of the score posted at the external link given below does include pedal marks throughout the first movement. These are the work of a 20th century editor, meant to facilitate performance on a modern instrument.

Half pedaling — a technique involving a partial depression of the damper pedal — is also often used to simulate the shorter sustain of the early nineteenth century pedal. Charles Rosen suggests both half-pedaling and releasing the pedal a fraction of a second late.

Banowetz offers a further suggestion: to pedal cleanly while allowing sympathetic vibration of the low bass strings to provide the desired "blur." This is accomplished before beginning the movement by silently depressing the piano's lowest bass notes and then holding these dampers up with the sostenuto pedal for the duration of the movement.
More
N/A

Jetman

No description
00:05:33

Steve Gorn - At Ease

Song: At Ease
Artist: Steve Gorn
Album: One Script and Dharma Moon Presents: At Ease

Meditation / Spiritual

Copyrig...
Song: At Ease
Artist: Steve Gorn
Album: One Script and Dharma Moon Presents: At Ease

Meditation / Spiritual

Copyright Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976,
allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment,
news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use
permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.
Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of
fair use.
More
N/A

untitled

No description
00:00:09

Just for Smiles

No description available
01:08:49

Introduction to a 5-part Live Online Series

Join us for the remaining 4 sessions of selected verses from the 112 meditations of the Vijnana Bhairava Tantra. We...
Join us for the remaining 4 sessions of selected verses from the 112 meditations of the Vijnana Bhairava Tantra. We will analyze the unique ‘means’ (upāyas) ...
More
00:04:23

Bare Necessities

Bare Necessities from the Jungle Book.
01:04:13

1 Hour | Shakuhachi Meditation Music

English: Shakuhachi Meditation Music Français: Musique de Méditation Shakuhachi Español: Meditación Shakuhachi...
English: Shakuhachi Meditation Music Français: Musique de Méditation Shakuhachi Español: Meditación Shakuhachi Música Deutsch: Shakuhachi Meditationsmusik It...
More
00:05:43

Kyrie Eleison

Kyrie Eleison by Stellamara with some images that were meaningful to me. If you like it please go buy Stellamara's...
Kyrie Eleison by Stellamara with some images that were meaningful to me. If you like it please go buy Stellamara's "The Seven Valleys".
More
00:02:10

The Wisdom of Cows

Cows are unexpected and unheralded philosophers. In Thus Spoke Zarathustra, Friedrich Nietzsche writes: "Unless we...
Cows are unexpected and unheralded philosophers. In Thus Spoke Zarathustra, Friedrich Nietzsche writes: "Unless we change (or be converted) and become as cow...
More
00:07:58

Luke Skywalker VS Darth Vader Empire Strikes Back Bespin Duel HD

Thank you guys SO MUCH for all the views and subscriptions! If you like this video then SMASH THAT LIKE BUTTON and...
Thank you guys SO MUCH for all the views and subscriptions! If you like this video then SMASH THAT LIKE BUTTON and don't forget to subscribe!

Don't forget to check out my Facebook as well :D https://www.facebook.com/joab.hodge
More
Unable to load tooltip content.